Ogłoszenia


Ogłoszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 1. Zapytanie ofertowe 1/2017 

2. Zapytanie ofertowe 2/2017

3. Zapytanie ofertowe 3/2017

4. Zapytanie ofertowe 4/2017

5. Zapytanie ofertowe 5/2017
6. Zapytanie ofertowe 6/2017
7. Zapytanie ofertowe 6A/2017

8. Zapytanie ofertowe 7/2017

9. Zapytanie ofertowe 9/2017

10. Zapytanie ofertowe 11/2017

11. Zapytanie ofertowe 14/2017

12. Zapytanie ofertowe 16/2017

13. Zapytanie ofertowe 16A/2017

Firma Multi Stone Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie.
Tytuł projektu: Podklejane blaty kompozytowe jako innowacyjne rozwiązanie dla budownictwa i meblarstwa.

Cele projektu:
- realizacja zakresu rzeczowego wniosku poprzez zakup wnioskowanych środków trwałych
- dywersyfikacja działalności firmy
- wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu w postaci podklejanego blatu kompozytowego
- poprawa poziomu technologicznego przedsiębiorstwa działającego w sektorze MŚP, poprzez zakup nowych środków trwałych
- zwiększenie zatrudnienia
- wykorzystanie i wdrożenie wyników przeprowadzonych przez firmę prac badawczo-rozwojowych

Planowane efekty projektu:

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 2 205 438,00 zł
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy 1 szt.
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku 1 szt.
Liczba wdrożonych wyników prac B + R 1 szt.
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 1 szt.
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 4 EPC


Wartość projektu ogółem: 6 287 733,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 082 295,00 zł

© 2010 Multistone
realizacja: tiointeractive.pl