B2B

Projekty

Projekty


Multi Stone Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.  „Wdrożenie na rynek innowacyjnych blatów z funkcją grzewczą.”w ramach Poddziałania 1.4.1. „Dotacje bezpośrednie”- Rozwój MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020

Umowa o dofinansowanie: RPPK.01.04.01-18-0136/19-00 z dnia 15.10.2019
Wartość projektu ogółem: 3 487 021,80 zł
Dofinansowanie projektu ze środków UE: 2 417 464,00 zł
Cele projektu: wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności firmy
Planowane efekty: wprowadzenie innowacyjnego produktu


Multi Stone Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany  z Funduszy Europejskich pn. „Higieniczne blaty kamienne jako innowacyjne rozwiązanie dla budownictwa i meblarstwa”w ramach Poddziałania 1.4.1. „Dotacje bezpośrednie”- Rozwój MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020

Umowa o dofinansowanie: RPPK.01.04.01-18-0246/19-00 z dnia 05.03.2021
Wartość projektu ogółem: 2 523 102,80 zł
Dofinansowanie projektu ze środków UE: 1 595 062,00 zł
Cele projektu: wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności firmy
Planowane efekty: wprowadzenie innowacyjnego produktu